• ثبت نام
 • راهنما
تبلیغات
با عرض سلام خدمت کاربران محترم به اطلاع میرساند که انجمن گوشی شاپ تا یک ماه آینده از دسترس خارج خواهد شد
 


شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Emo Pack
 • :01 Smile:
  01 Smile
  01 Smile
 • :File Picture:
  File Picture
  File Picture
 • :09 Surprised:
  09 Surprised
  09 Surprised
 • :Music 2:
  Music 2
  Music 2
 • :17 Devil:
  17 Devil
  17 Devil
 • :25 Not guilty:
  25 Not Guilty
  25 Not Guilty
 • :33 Boring:
  33 Boring
  33 Boring
 • :41 Male:
  41 Male
  41 Male
 • :06 Sad:
  06 Sad
  06 Sad
 • :Info:
  Info
  Info
 • :14 Fools:
  14 Fools
  14 Fools
 • :Web:
  Web
  Web
 • :22 Annoyed:
  22 Annoyed
  22 Annoyed
 • :30 Total shock:
  30 Total Shock
  30 Total Shock
 • :38 Why thank you:
  38 Why Thank You
  38 Why Thank You
 • :Cellphone:
  Cellphone
  Cellphone
 • :03 Silly:
  03 Silly
  03 Silly
 • :Flower:
  Flower
  Flower
 • :11 Geek:
  11 Geek
  11 Geek
 • :PhotoCamera:
  PhotoCamera
  PhotoCamera
 • :19 Ill:
  19 Ill
  19 Ill
 • :27 Goatse:
  27 Goatse
  27 Goatse
 • :35 Devil laugh:
  35 Devil Laugh
  35 Devil Laugh
 • :43 Ghost:
  43 Ghost
  43 Ghost
 • :File Blanco:
  File Blanco
  File Blanco
 • :08 Angry:
  08 Angry
  08 Angry
 • :Music 1:
  Music 1
  Music 1
 • :16 XD:
  16 XD
  16 XD
 • :24 Hay:
  24 Hay
  24 Hay
 • :32 Not one care:
  32 Not One Care
  32 Not One Care
 • :40 Alien 2:
  40 Alien 2
  40 Alien 2
 • :05 Blush:
  05 Blush
  05 Blush
 • :Heart:
  Heart
  Heart
 • :13 Crazy:
  13 Crazy
  13 Crazy
 • :Private 2:
  Private 2
  Private 2
 • :21 Zip it:
  21 Zip It
  21 Zip It
 • :29 Zzz:
  29 Zzz
  29 Zzz
 • :37 Oh:
  37 Oh
  37 Oh
 • :BRB:
  BRB
  BRB
 • :02 Laugh:
  02 Laugh
  02 Laugh
 • :File Text:
  File Text
  File Text
 • :10 Speechless:
  10 Speechless
  10 Speechless
 • :Pencil:
  Pencil
  Pencil
 • :18 Angel:
  18 Angel
  18 Angel
 • :26 Kissy:
  26 Kissy
  26 Kissy
 • :34 Minishock:
  34 Minishock
  34 Minishock
 • :42 Female:
  42 Female
  42 Female
 • :Clock:
  Clock
  Clock
 • :07 Cool:
  07 Cool
  07 Cool
 • :Mail:
  Mail
  Mail
 • :15 Cry:
  15 Cry
  15 Cry
 • :23 Please:
  23 Please
  23 Please
 • :31 In love:
  31 In Love
  31 In Love
 • :39 Alien 1:
  39 Alien 1
  39 Alien 1
 • :04 Wink:
  04 Wink
  04 Wink
 • :Gift:
  Gift
  Gift
 • :12 Tease:
  12 Tease
  12 Tease
 • :Private 1:
  Private 1
  Private 1
 • :20 Meow:
  20 Meow
  20 Meow
 • :28 Nomnomnom:
  28 Nomnomnom
  28 Nomnomnom
 • :36 James:
  36 James
  36 James
 • :44 Mario:
  44 Mario
  44 Mario
بالا